História a súčasnosť štadiónu a klubu

Mestečko pôvodne nemalo svoje ihrisko a tak sa futbal hrával na plochách kde sa len dalo. A tak sa nasťahoval futbal do priestorov Váhu. Tu sa hrával všetkým možným, nafukovacím mechúrom alebo vypchatou loptou. V rokoch 1930 sa hrával na Gottwaldovom námestí. Pár nadšencov vyhliadlo miesto na vtedajších farských roliach na Trolaskoch, kde sa začal boj o ihrisko. Nadšenci futbalu navážali hlinu a vyrovnávali veľké jamy spôsoboné povodňou. Boli zapožičané koľajnice a vagonky na ktorých sa vozila hlina na ihrisko. Takto sa pomaly sformovala futbalová plocha, ktorá bola v roku 1940 ohradená plotom z dosiek a bol sem dovezený vagón, ktorý slúžil ako prezliekarne a sklad materiálu. Drevenný plot dlho nevydržal, v roku 1943 bol založený požiar a časť plota zhorela. Neskôr ostalo ihrisko úplne bez oplotenia.
Významnejšie budovanie sa začalo až po roku 1945. Boli vybudované sedadlá na južnej časti. Myšlienka budovania tribúny a ohradenia dostala podobu až v roku 1965. Vtedajší výbor a nadšenci futbalu začali s výstavbou tribúny a sociálnych zariadení na ihrisku TJ. Bola zakúpená železničná konštrukcia z kovošrotu, ktorý bol v tresnici, tu bola rozobratá a privezená na štadión. Veľkú zásluhu na realizácii vtedajšej výstavby mal tajomník TJ Emil Škrabák. Ďalším veľkým iniciátorom bol Michal Chmelan a Štefan Polačik. Medzi tých, ktorí sa podielali na výstavbe ihriska patril Bartek František, Chovanec Viliám, Šiatkovský Miroslav, Blesák Augustín. Stranou nezostali i vtedajší hráči TJ. Zmeny v projektoch priniesli, že sa upustilo od pôvodného zámeru výstavby tribúny, ale začala
sa budovať viac časť miestnosti, aby bola možnosť ubytovania v Leopoldove. Budova bola dokončená v roku 1968 a daná do používania za výdatjen pomoci MsNV. Vzhľadom na to, že budova bola už v tých časoch veľmi malá a nepostačovala rozrastajúcemu záujmu o tento šport, zahájila sa prístavba cca 15-tich metrov k budove. Žiaľ aj futbalová plocha už nevyhovovala a tak v roku 1973 začala výstavba nového ihriska za Spolkovou záhradou. Toto ihrisko bolo dokončené v roku 1976. Celá športová činnosť sa naň preniesla. Staré ihrisko pred sociálnou budovou sa začalo rekonštruovať. Spočiatku bol realizovaný vývoz starej hliny, neskôr založenie nového základu a drenážnych rúrok na odvodnenie hracej plochy. Po dokončení tíchto prác sa na ihrisko vysadila tráva. Nasledovalo slávnostné otvorenie ihriska.
Odohralo sa na ňom prvých 10 minút zápasu medzi mužstvami našich futbalistov a oddielu TJ SŠK Hutník Sereď, zbytok sa dohral na tréningovom. A tak sa píše nová história Leopoldovského futbalu, keď naše mestečko má dve hracie plochy. V súčasnosti sa využívajú obe plochy. Jedna je na tréningovú činnosť a pre verejnosť, druhá slúži pre súťažné účely a turnaje. V posledných rokoch dosiahli najväčšie úspechy najmä deti a mládež. Žiaci sa prebojovali do celoslovenského finále „PREMIER NIKE CUP“, kde vybojovali 7. miesto na Slovensku. Po troch sezónach sa prebojovali do III. ligy, kde zotrvali 2 roky. Dorast sa za dve sezóny prepracoval do IV. ligy SZ. V roku 2009 pribudlo pred areálom nové parkovisko, zrekonštruovalo sa vonkajšie oplotenie a bola daná do užívania nová multifunkčná nafukovacia
hala. Túto halu začali využívať i iné oddiely v našom regióne. Hala a celý areál využíva spoločnú budovu MTK Leopoldov. Táto budova bola vybudovaná len pre potreby futbalu v roku 1968. Odvtedy jej priestory sú len udržované a nezodpovedajú momentálnemu využívaniu haly a areálu. Sociálne priestory kapacitne a výbavou nezodpovedajú súčasným normám. V tomto roku vznikol nový stolnotenisový oddiel, ktorý si zrekonštruoval hospodárske priestory za budovou MTK a napojil sa na budovu. Týmto sa zvýšil nápor na sociálne priestory, kabíny a energie. Našim cieľom je vyjsť v ústrety každému občanovi, ktorý má záujem o pohyb a zdravý rozvoj svojho tela. Preto by sme chceli zlepšiť podmienky pre naše mesto a všetky obce v našom regióne, ktoré navštevujú náš areál. V roku 2012 Leopoldovský šport
bude oslavovať 100 rokov od svojho vzniku. Na túto veľkú udalosť by sme chceli pre svojich členov a občanov pripraviť dôstojné priestory v našom areáli.
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 |